ขั้นตอนการให้บริการ

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกรถ

  เลือกรุ่นรถ/สีรถ/เงินดาวน์ และระยะเวลาผ่อน

 • ขั้นตอนที่ 2

  เลือกสินเชื่อ

  สามารถเลือกสินเชื่อที่ เหมาะสมกับสไตล์คุณ

 • ขั้นตอนที่ 3

  ยื่นขอสินเชื่อ

  กรอกข้อมูลและอัพโหลด เอกสารทางการเงินของท่าน

 • ขั้นตอนที่ 4

  รอผลอนุมัติ

  ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ ออนไลน์ทันที